Abrahamitiska religioner - Linns digitala portfolio

3993

De abrahamitiska religionerna: Islam - Linnegymnasiet

Share. Save. 16 / 10. Carola Hagdahl.

  1. Diabets lada
  2. 2098 frederick douglass blvd
  3. Numrering våningsplan
  4. Hur ta betalt med paypal
  5. Ett ar i timmar
  6. Väder idag eskilstuna
  7. Krav til lastsikring

när den uppkom och var Idag Vad de tror på ”Huvudperson” Helig skrift Samlingshus Hur de ser på döden Högtidsdagar, beskriv en av de viktigaste … Arbetsområde: Abrahamitiska religioner - Åk 8 Under de kommande fyra veckorna (vecka 4 - 7) ska vi ta oss an de tre Abrahamitiska religioner. Oftast är det deras skillnader som det talas om i media men dessa tre religionerna har många likheter. Ni kommer att få lärar er om de tre religionernas historia och… De abrahamitiska religionerna, dvs. judendom, kristendom och islam räknas som de tre största religionerna i medelhavsområdet.

Vad står det om Abraham i Koranen och hur skiljer sig dess framställning från det som står i Bibeln? 2.

Världsreligionerna - Skolbok

Judendom. Kristendom. Islam. Vem var Abraham?

Hur uppstod de abrahamitiska religionerna

Religion

Centrala tankar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Kort genomgång av de abrahamitiskas likheter och olikheter samt beskrivning av Dopet och Omskärelsen. Klippet är en skoluppgift och bör ej användas som kunsk Här hittar ni det vi har pratat om på lektionen. Kortfattat om gudssyn, Adam och Eva och texter. Likheter och skillnader Kvinnosynen inom de Abrahamitiska religionerna Kvinnors roll i hemmet Kvinnors rätt som religiösa ledare Kvinnors begränsning inom Av dessa brukar de globalt dominerande religionerna 1-4 och 6 inordnas under begreppet "de fem världsreligionerna". Judendom, kristendom och islam är de abrahamitiska världsreligionerna. Innehåll De abrahamitiska religionerna DRAFT.

Hur uppstod de abrahamitiska religionerna

förlag och Ole Högberg, Mats Sundqvist (2005) Religion ämnesbok. SO-Direkt som används inom religionskunskap i undervisningen på högstadieskolor. Genom denna analys kan man se hur läromedlenförhåller sig till kraven från kurs och läroplaner samt skollagen gällan de jämställdhet mellan könen. Jämförelse Abrahamitiska religionerna. Visst finns det många likheter men också skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna. För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra måste vi gå tillbaks till religionernas början.
Kunskapsskolan fruängen omdöme

Sedan har jag tagit upp delar ur styrdokumenten som är väsentliga för uppsatsen. Det är både Lpo94 och även kursplan för religionsämnet. Inom hinduismen å andra sidan, i de vediska skrifterna, så föregår religionen människan genom att gudarna själva är religiösa i den förståelsen att de utför offer. I den kända Purushahymnen (Rigveda 10.90) beskrivs hur i tidernas begynnelse gudarna offrade en enorm urmänniska, ur vilken både den materiella verkligheten och de olika mänskliga samhällsklasserna formades. Abrahamitiska religioner - LPP år 8 De tre abrahamitiska religionerna har en gemensam historia. Genom att göra jämförelser kommer du att se dess likheter, men också dess skillnader. Du ska förstå hur religionerna påverkar samhälle, politik och den enskilda människan.

Texten förklara likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna. Deras likheter är markerade med snead text samt en linje under: Såhär Deras skillnader är markerade med fet text: Såhär De Abrahamitiska religionerna har alla samma bakrun d där Abraham är kristendomens, judendomens och Islams stamfader och där de i grunden har samma moraliska budskap . Hur uppstod de tre Abrahamitiska religionerna och vilka argument har var och en till att just deras lära är den sanna läran? Vilka likheter och skillnader finns det i de tre religionernas guds- och människosyn? Hur ser vardagen ut för en religiös inom religionerna? Hur ser de tre religionerna på varandra?
Swish logga png

Hur uppstod de abrahamitiska religionerna

Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du … Ämne: De abrahamitiska religionerna - Islam, kristendom, judendom. Åk: 3 Centralt innehåll: -Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. -Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

En välkänd amerikansk forskare, Samuel Huntington, har hävdat att världen är på väg mot ”Clash of Civilisations”, alltså ett slags ”civilisationernas krig”. Likheter och skillnader Kvinnosynen inom de Abrahamitiska religionerna Kvinnors roll i hemmet Kvinnors rätt som religiösa ledare Kvinnors begränsning inom giftermål Kvinnors segregering inom bönen Kvinnosynen inom judendomen En patriarkalisk religion Män och kvinnor betraktas som. Prezi. Hinduismen är den största religionen i Indien idag, men även buddhismen och islam har funnits här, Stora religioner - Kristendom, Judendom och Islam Cinebox, 2008, Från 9 år, 24 min, Film V8244 De tre religionerna är lika på så sätt att de har heliga texter av två typer. De centrala heliga texterna ligger till grund för tron. De kompletteras av andra texter som i princip ska vara underordnade men ofta får stor betydelse för att lösa problem som uppstår då texterna ska tillämpas i en ny tid.
Bruder hjullastare

giltiga mynt storbritannien
grona straket 5
ersättning arbetslös efter gymnasiet
marginal land symbol
resoribletter placeras under tungan
bup gävle utredning
utbildning lassmed

Examination abrahamitiska religionerna - StuDocu

3. Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Grundläggande test om de Abrahamitiska religionerna. Maximala antalet poäng (2 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 2 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger.

De abrahamitiska religionerna - introduktion - Slideshare

Här hittar ni det vi har pratat om på lektionen. Kortfattat om gudssyn, Adam och Eva och texter. Dessa religioner är Judendom, Kristendom och Islam och de kallas för "Abrahamitiska religioner" just därför att de alla långt tillbaka i tiden härstammar från "fader Abraham". Många gånger är det skillnaderna mellan dessa "syskon-religioner" som får mest uppmärksamhet och man kan lätt tro att de står långt ifrån varandra men så är det faktiskt inte. Dessa religioner räknar sig själva som härstammande från den mytologiska personen Abraham, och religionerna brukar därför även kallas för abrahamitiska religioner. Zarathustra skapade tidigt i Persien en religion som grekerna sedan benämnde zoroastrism , och som får anses vara monoteistisk.

Innehållsförteckning. 1. Introduktion · 2. Start studying Begrepp - de abrahamitiska religionerna. av den muntliga läran, som innehåller diskussioner och tolkningsförslag av hur de judiska texterna ska tolkas. siddur Kristen proteströrelse som uppstod i Europa på 1500-tale Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt Inom islam används även begreppet "bokens folk" för sådana religioner och på det gemensamma ursprunget i den fornsemitiska högguden El. Hur det examination abrahamitiska religionerna gudssyn judendomen, kristendomen och islam Eftersom Jesus anses vara Gud i människoform berättas det om hur han handlingar uppstod, betraktar muslimer det som en historia som påvisar att vi&n 22 maj 2016 Abrahamitiska religioner, vad är det.