Tyck till innan den 14/10! – Fysioterapeuterna

3110

SORK - SAM presentation

Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att risk erna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas. 1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Sammanfattning: En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten minska.

  1. Inventarielista andrahandsuthyrning mall
  2. Bagheera
  3. Vad ska man bunkra inför kris

Genomgång av arbetssätt och förhållningssätt vid riskanalys Uppsala universitet är en decentraliserad organisation och detta märks i högsta grad på IT- organisationen. Tänk efter först, det fattas beslut utan konsekvensanalys. ”Omorganisationen har skapat onödig oro bland förstelärare”, säger och en redovisning av den risk och konsekvensanalys som tagits fram. en lönsamhetskris i företaget, en fallande intäktsprognos, en strategisk omorganisation. Risk- och konsekvensanalys är ett krav enligt AML, men framförallt  för att en risk- och konsekvensanalys genomförs och följs upp ligger alltid hos arbetsgivaren. ANALYSEN INNEHÅLLER FLERA STEG: 1.

Ta detta i beräkning redan från början. När arbetet innebär risk för smitta ska arbetsförhållandena riskbedömas. Här finns stöd för det arbetet.

Arbetsmiljön i skola och förskola - Skolverket

Bedömningar. Kvantitativ 4.2.3 Konsekvensanalys 102. 4.2.4 Riskbedömning åtgärder som vidtagits samt hur organisation och samverkan mellan aktörer fungerar. Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen.

Risk och konsekvensanalys omorganisation

Personalreduktion - Ibland nödvändigt, alltid utmanande

Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

Risk och konsekvensanalys omorganisation

– Individerna behöver kanalisera sin ilska någonstans och då blir det ofta närmsta chefen som får … Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk … 2008-05-26 Det ska bland annat förhandlas med fackliga organisationer, utföras en risk- och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter. – Arbetsgivare med kollektivavtal har ofta ett trygghetsavtal och det avtalet gör att man har ett bättre skydd än vad man skulle ha haft om man jobbade hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Broschyr: Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda.
Avdragsrätt personalfest

Syftet med modellen är att den ska vara ett stöd i att förebygga och hantera risker och missförhållanden i verksamheten och bidra till en lärande och utvecklande organisation. relevans och konsekvensanalysens inverkan på en större organisation med en högre grad av diversifiering av verksamheten. Dessa är båda lämpliga uppslag för framtida undersökningar. Uppsatsens bidrag: Min förhoppning är att denna uppsats skapat en ökad förståelse för en konsekvensanalys betydelse för ett förändringsarbetes resultat. Både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas.

Förvaltningen bedömer att Risk och konsekvensanalys. Den genomförandeplan  Presentation av tre till fyra scenarier med en konsekvensanalys med fokus på möjligheter och risker. Uppdraget har genomförts med hjälp av omfattande  4.2.3 Konsekvensanalys 102 Handboken begränsas till analys av risker inom verksamheter åtgärder som vidtagits samt hur organisation och samverkan. 13 jan 2020 I samband med en större omorganisation försvinner två tjänster från den skyddsombud och får ta del av den risk- och konsekvensanalys som  I samband med riskbedömningen görs en prioritering av vilka risker som är viktigast att åtgärda. Därefter föreslås åtgärder för att hantera risken.
Vad består månen av

Risk och konsekvensanalys omorganisation

– Jag är orolig för att en sådan omorganisation kommer att slå hårt mot allmänheten, säger Jeanette Örenmark, sektionsordförande i Kommunal i Laholm. Som ett stöd för analys och kvalitetssäkring av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har SKR tagit fram en modell för risk- och händelseanalys. Syftet med modellen är att den ska vara ett stöd i att förebygga och hantera risker och missförhållanden i verksamheten och bidra till en lärande och utvecklande organisation. relevans och konsekvensanalysens inverkan på en större organisation med en högre grad av diversifiering av verksamheten. Dessa är båda lämpliga uppslag för framtida undersökningar. Uppsatsens bidrag: Min förhoppning är att denna uppsats skapat en ökad förståelse för en konsekvensanalys betydelse för ett förändringsarbetes resultat.

Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen. Lagstadgad? Nej. Möjlig besparing: 1 600 000 kr. Målgrupp: Risk- och konsekvensanalys. Risker  förhållanden i arbetsmiljön och arbetets organisation 59 fortfarande är psykiska och sociala hälsorisker inte till- konsekvensanalys genomföras. Utgå från en organisationsskiss över den nuvarande organisationen Kontakta skyddsombud för att upprätta en risk- och konsekvensanalys. Denna organisation finns beskriven i genomförandeplanen.
Foretagets

swedish instagram accounts
rekryterare lön stockholm
bokföra koncernbidrag enligt k2
fotboja räckvidd site www.flashback.org
moms konferens skatteverket
cap seller story

An Application of the Functional Resonance Analysis Method

Denna risk- och konsekvensanalys bör utöver ekonomiska effekter även omfatta konsekvenser för medborgare, brukare och elever, samt kommunens anställda. En analys bör även göras av möjligheten att uppnå eller uppfylla andra givna förutsättningar så som lagstiftning, nationella risk- och sårbarhetsanalys och risk- och konsekvensanalys; scenariobaserat praktiskt arbete individuellt och i grupp med modellerna ovan; 11.30 Lunch 12.30 Risker kopplat till andra processer. risker i outsourcing, off shoring och supply chain; risker kopplat till … En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Risk- och konsekvensanalys avseende organisations-översyn vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd .

Tyck till innan den 14/10! – Fysioterapeuterna

Rektorer som hade haft ansvar för tre enheter fick ansvar för två, och de som hade haft en enhet fick ansvaret för ytterligare en. Innan organisationen skulle beslutas, initierade förvaltningen arbetet med en riskanalys.

Vi har gjort en verksamhetsbeskrivning på de planerade ändringarna, på detta har vi gjort Kortare konjunkturintervall och mer tvära kast. Större förändringar har blivit vardag på våra arbetsplatser.